TRŽNE ANALIZE

Samostojno in v povezavi z rusko državno Agencijo Industrijskih Informacij (API) podjetje M-OST nudi izdelavo tržnih analiz z opredelitvijo optimalnih tržnih poti, specifike logistike, analize potencialnih kupcev in konkurence ter zbiranjem drugih informacij, potrebnih za samostojen nastop ali nastop v sodelovanju z M-OST za slovenske partnerje.

 

 

Intervju z direktorjem podjetja M-OST d.o.o. Miranom Setnikarjem, objavljen v reviji Golf klub.(pdf)

 

Slovarček najpogostejših izrazov in fraz v RU jeziku. (pdf)