REGISTRACIJA PODJETJA, PREDSTAVNIŠTVA

Med ostalimi storitvami družbe je tudi vodenje postopka odprtja podjetja ali registracije predstavništva v Ruski Federaciji. Poleg tega pa tudi nudenje usluge računovodstva za rusko podjetje ali predstavništvo.

 

 

Intervju z direktorjem podjetja M-OST d.o.o. Miranom Setnikarjem, objavljen v reviji Golf klub.(pdf)

 

Slovarček najpogostejših izrazov in fraz v RU jeziku. (pdf)