TRŽENJE IN ZASTOPANJE

Podjetje M-OST in njeno pridruženo podjetje o.o.o. REGATA, ki je ruska pravna oseba vršita zastopanje slovenskih podjetij z lokalnim kadrom, zaposlenim v o.o.o. REGATA, Moskva in z nizom lokalnih agentov po celotni Ruski Federaciji. Preko poslovnih partnerjev pa tudi v Belorusiji, Ukrajini, Kazahstanu in Azerbajdžanu. Oddelek trženja v o.o.o. Regata je organiziran po dejavnostih – s ciljem optimiziranja aktivnosti, M-OST pa vrši nadzor nad aktivnostmi, povezuje in usklajuje želje in možnosti slovenskih partnerjev, akviziterjev in potencialnih kupcev. Izkušnje lokalnega kadra, zaposlenega v o.o.o. REGATA in široka mreža agentov po celotni Ruski Federaciji zagotavljajo hitro implementacijo izdelkov oz.storitev slovenskega ponudnika v tržno okolje Ruske Federacije in držav SND.

 

 

Intervju z direktorjem podjetja M-OST d.o.o. Miranom Setnikarjem, objavljen v reviji Golf klub.(pdf)

 

Slovarček najpogostejših izrazov in fraz v RU jeziku. (pdf)