O PODJETJU

KRATKA ZGODOVINA PODJETJA  

Družba M-OST, d.o.o., je bila ustanovljena leta 1995 kot podjetje ALPSTROJ d.o.o. in je v začetku delovalo na področju izvajanja gradbenih in gradbenoobrtniških del – predvsem na trgu Ruske Federacje.

V letu 2001 se je s prihodom novega poslovodnega kadra preoblikovalo tako v smislu lastništva, kot področja delovanja, kar je narekovalo tudi spremembo imena.

Leta 2002 se je podjetje preimenovalo v družbo M-OST d.o.o. in se specializiralo za trženje in zastopanje, nudenje strokovnega svetovanja in operativne pomoči slovenskim proizvajalcem pri vstopu na trg Ruske Federacije in držav bivše Sovjetske Zveze.

V letu 2004 je podjetje dokončno preoblikovalo svojo lastniško strukturo, zaradi transparentnosti poslovanja na ruskem trgu pa pomagalo tudi pri ustanovitvi podjetja »REGATA« o.o.o., ki se v imenu in na račun M-OST ukvarja z logistiko, distribucijo in zastopanjem slovenskih izdelkov na trgu Ruske Federacije.


PREDSTAVITEV PODJETJA

Družba je specializirana za trženje in zastopanje, aktivno vodi in nadzira distribucijo izdelkov in storitev slovenskih proizvajalcev v Ruski Federaciji in obratno, nudi vse vrste svetovanja za prodor na trg Ruske Federacije oz. v Sloveniji, izdeluje tržne analize in strategije vstopa na trg, vodi postopke registracij predstavništva ali podjetja v Ruski Federaciji, nudi finančnoračunovodske in kadrovske usluge na teritoriji Ruske Federacije, posebno pa v Moskvi, Krasnojarsku, St.Petersburgu in Ruski Burjatiji. 

Firma »Regata« o.o.o. je v 100% lasti zaposlenih, M-OST pa v njej vrši prokuro brez omejitev. Firma »Regata« o.o.o. je tako podaljšana roka pri uresničevanju enega od strateških ciljev poslovanja – operativno izvajanje prodaje izdelkov slovenskih proizvajalcev, s katerimi ima družba M-OST sklenjene bodisi Kupoprodajne pogodbe bodisi Pogodbe o poslovnem sodelovanju. V M-OST-u lahko naročite strokovne prevode iz slovenskega, angleškega, francoskega srbskega in hrvaškega jezika v ruski jezik s prevajalci, katerih ruščina je materni jezik. Večkrat na leto družba organizira specializirane tečaje ruskega jezika s poudarkom na področju delovanja tečajnikov. S svojimi strokovnjaki, ki imajo več kot desetletne izkušnje v poslovanju z Rusko Federacijo in skrbno izbranim lokalnim kadrom zagotavlja kakovost svojih storitev ter varnost in zmanjšanje stroškov poslovanja. Družba M-OST z eno besedo vzdržuje »most« med Rusko Federacijo in Slovenijo.


VIZIJA IN POSLANSTVO

 

POSLANSTVO

 

 • Zastopanje SLO oz. RU podjetij na trgu RF oz. SLO
 • Operativno vodenje distribucije izdelkov in izvajanja storitev
 • Tržno svetovanje
 • Stalno inoviranje programov ter prilagajanje potrebam trga
 • Prevajanje in učenje RU jezika

 

ZUNANJA VIZIJA

 

 • Vodilna SLO družba na področju zastopanja z in za RF
 • vrhunska kakovost storitev
 • stalna rast rezultatov
 • stalna širitev področja delovanja
 • zanesljiva naložba

 

NOTRANJA VIZIJA

 

 • Največja učinkovitost uporabe vseh resursov
 • Skrb za človeka
 • Uveljavljanje znanja
 • Usmerjenost na potrošnika

 

 

 

Intervju z direktorjem podjetja M-OST d.o.o. Miranom Setnikarjem, objavljen v reviji Golf klub.(pdf)

 

Slovarček najpogostejših izrazov in fraz v RU jeziku. (pdf)