RUSKI CERTIFIKATI

EAC ALI GOST-R Certifikati / Deklaracija


V sodelovanju z ruskim Inštitutom za certificiranje pri nas lahko naročite certifikate, ki so potrebni za uvoz izdelkov v Rusko Federacijo.

Vsak izdelek, ki se ga uvozi na ozemlje Ruske Federacije, potrebuje vsaj en od dokumentov, opisanih v nadaljevanju. Certifikate oz. izjave izdajajo izključno ruski Instituti oz. pooblaščene agencije po drugih državah. Pri nas lahko hitro in ugodno pridobite vse potrebne certifikate in/oz. izjave, ki jih izdaja renomirani ruski Center za certifikacijo in s katerim ima M-OST sklenjeno pogodbo za izdajo certifikatov.

Naša prednost je direkten kontakt s Centrom za izdajo certifikatov, hitra odzivnost in ugodna cena.


Pri nas lahko naročite Certifikat / Deklaracija (EAC ali GOST-R).

Za pridobitev konkretne ponudbe je dovolj

a.) izpolniti priložen vprašalnik *

b.) in dostaviti dokumente, naštete na koncu vprašalnika.

V primeru vprašanj pa nam lahko napišete tudi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in pod »zadeva« vpišite »ruski certifikati« ali pokličite kar direktno na mobilno številko 041-70-33-27 (Miran SETNIKAR).

Vloga obrazec EAC certifikat-o-skaldnosti * (Vprašalnik za pridobitev konkretne ponudbe oz. Prijavnica za Deklaranta je izvedena v "pdf" formatu in sicer na način, da se lahko vsi potrebni podatki vpišejo kar v "pdf". Zato predlagamo, da si elektronski vprašalnik prenesete na svoj računalnik in ga izpolnite, shranite ter nam izpolnjengea skupaj z vso preostalo potrebno dokumentacijo posredujete po elektronski pošti. .)

PRENESI VPRAŠALNIK


Pomembne informacije


 

VSE O CERTIFICIRANJU ZA RUSKO FEDERACIJO in SKUPNOST CARINSKE CONE
(Ruska Federacija, Belorusija, Kazahstan, Armenija in Kirgistan)

Osnovni namen certificiranja blaga je ugotavljanje izvora blaga, potrjevanje kvalitete in varnosti za uporabnika.

Podjetja, ki uvažajo v Rusko Federacijo svoje izdelke, so se v zadnjih letih srečala kar z nekaj spremembami pri certificiranju. Do leta 2010 vsem poznani GOST R certifikat je v večini primerov zamenjala Deklaracija. Razlika med Certifikatom in Deklaracijo je v tem, da je bil na GOST R Certifikatu naveden proizvajalec, na Deklaraciji pa proizvajalec in Deklarant – uvoznik.

S podpisom Carinskega sporazuma (podobno kot v EU) med nekaterimi državami bivše Sovjetske Zveze (Rusija, Belorusija, Kazahstan, Armenija, Kirgizija) pa je konec leta 2014 in v prvi polovici leta 2015 prišlo do kar nekaj bistvenih sprememb.

Ruski-Certifikati-sprememba-Gost R-in-EAC-Carinska-Unija

Poglavitne spremembe za uvoznike so predvsem sledeče:

  • Za večino izdelkov se namesto GOST R Certifikatov oz. Deklaracij po novem izdajajo EAC Certifikati oz.Deklaracije
  • Certifikat oz.Deklaracija (EAC ali GOST R) se po novem lahko izda izključno za lokalno pravno osebo
  • Izjema je »Prostovoljni GOST R Certifikat«, ki se lahko izda na tujega proizvajalca, vendar pa pri carinskem postopku nima funkcije
  • Vse Deklaracije in Certifikati se vnesejo v Register Federalne Državne informacije, ki je javnega značaja. K uvoznim papirjem je dovolj priložiti kopijo izdane Deklaracije oz. Certifikata, saj carinski organi preverjajo avtentičnost Dokumenta preko istega Registra.
  • Ozačevanje izdelkov, ki so podvrženi deklariranju oz. certificiranju po EAC, morajo nositi predpisane oznake po EAC.

Koristne povezave

Gost-portal Načini standardizacije, tehn.reglamenti
Euro-Economic-Commission Vse o EAC certificiranju
Register EAC in GOST R Register EAC in GOST R izdanih Deklaracij in Certifikatov

 

CERTIFIKAT ALI DEKLARACIJA

DEKLARACIJACERTIFIKAT

Deklaracija-o-skaldnosti

To je dokument, ki je izdan za proizvajalca blaga in s katerim se potrjuje kvaliteto blaga.

Pri tem se odgovornost za verodostojnost podatkov prenese na pravno osebo, ki podaja Prijavnico za Deklariranje – Deklaranta.

Deklaracija se izdaja tako za uvožene izdelke, kot tudi za lokalno proizvodnjo. Praksa izdaje take vrste dokumenta je razširjena predvsem v EU in ZDA.

Certifikat-o-skaldnosti

To je dokument, ki je izdan za proizvajalca blaga in s katerim se potrjuje kvaliteto blaga.

Izdelki so podvrženi testiranjem, pri katerih se preverja njegove karakteristike. Certifikacija je lahko obvezna ali prostovoljna.

Dokument se izdaja na posebnem obrazcu, ki na sebi nosi določene zaščite, ki ščitijo uradno izdan Certifikat pred falsifikatom.

Oba – Deklaracija in Certifikat imata enak pravni značaj. Procedura pridobitve je identična, paket potrebnih dokumentov za pridobitev Deklaracije/Certifikata je enak. Rok veljavnosti je maksimalno tri leta.

Pridobi konkretno ponudbo


 

ZNAK SKLADNOSTI PO: TR TC - EAC

S podpisom Carinskega sporazuma (podobno kot v EU) med nekaterimi državami bivše Sovjetske Zveze (Rusija, Belorusija, Kazahstan, Armenija, Kirgizija, na vstop pa čakajo še Tadžikistan, Tunizija in Sirija) so bila postavljena določila po enotnem markiranju blaga, ki se uvaža na ta teritorij. Vsi izdelki, ki se uvažajo na to carinsko področje so podvrženi Deklariranju ali Certificiranju in na Potrdilu o skladnosti s tehničnimi predpisi (beri Deklaracija oz. Certifikat), morajo imeti na embalaži znak EAC skladnosti.

Kaj je znak skladnosti EAC

Znak mora biti dovolj kontrasten in v eni sami barvi - viden in čitljiv tudi, ko izdelek vsebuje več drugih obveznih znakov. Mesto, kamor se nanese znak EAC je predpisan v ustreznem Tehničnem predpisu Carinske Unije (TC).

Velikost in oblika simbola EAC je opredeljena s posebno Uredbo o enotnem označevanju proizvodov. Grafično stilizirane latinske črke E, A in C (Eurasian Conformity) velikosti 5 mm nanese dobavitelj oz. proizvajalec izdelkov na način, da se ne izbriše za čas življenjske dobe izdelka. Znak mora biti na vsakem izdelku in na vseh spremljajočih dokumentih.

V nadaljevanju so prikazane lastnosti in oblika znaka EAC:

Znak EAC na beli in črni podlagi
Lastnosti znaka EAC izvoz Rusija in Carinska unija - ruski certifikati
  • Črke “E”, “A”, “C” morajo biti oblikovane pod pravim kotom.
  • Črke moraje biti oblikovane v kvadrat na način, da je razmerje širina = višina.
  • Dimenzija znaka ne sme biti manjša od 5mm.
  • Znak EAC mora biti zasnovan in apliciran tako, da ga je možno čitljivo razbrati s prostim očesom in da se ne izbriše za čas življenjske dobe izdelka.

Kdo ima pravico do uporabe znaka EAC

Pravico do uporabe ima lahko proizvajalec ali uvoznik v carinsko unijo (TC), ki pri ustreznem certifikacijskem Inštitutu pridobi Deklaracijo ali Certifikat ustreznosti.

Pravico do pridobitve ustreznega Certifikata oz.Deklaracije lahko pridobi samo pravna oseba, ki je bila registrirana na teritoriji carinske unije. Izjema so izdelki, za katere se ne zahteva Deklaracija oz. Certifikat ustreznosti. Takrat tuji proizvajalec lahko pridobi prostovoljni Certifikat v posamezni državi. Npr. v Ruski Federaciji je to GOST R Certifikat.


 

Pri nas lahko naročite Certifikat / Deklaracija (EAC ali GOST-R).

Naša prednost je direkten kontakt s Centrom za izdajo certifikatov, hitra odzivnost in ugodna cena.

Za pridobitev konkretne ponudbe je dovolj

a.) izpolniti priložen vprašalnik *

b.) in dostaviti dokumente, naštete na koncu vprašalnika.

V primeru vprašanj pa nam lahko napišite tudi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. in pod »zadeva« vpišite »ruski certifikati« ali pokličite kar direktno na mobilno številko 041-70-33-27.

Vloga obrazec EAC certifikat-o-skaldnosti * (Vprašalnik za pridobitev konkretne ponudbe oz. Prijavnica za Deklaranta je izvedena v "pdf" formatu in sicer na način, da se lahko vsi potrebni podatki vpišejo kar v "pdf". Zato predlagamo, da si elektronski vprašalnik prenesete na svoj računalnik in ga izpolnite, shranite ter nam izpolnjengea skupaj z vso preostalo potrebno dokumentacijo posredujete po elektronski pošti. .)

PRENESI VPRAŠALNIK


 

 

Intervju z direktorjem podjetja M-OST d.o.o. Miranom Setnikarjem, objavljen v reviji Golf klub.(pdf)

 

Slovarček najpogostejših izrazov in fraz v RU jeziku. (pdf)