REFERENCE

REFERENČNA LISTA DRUŽBE M-OST d.o.o., na dan 01.01.2013

  Storitvena dejavnost       Medorganizacijsko trženje - industrijski polizdelki

  Prodaja končnih izdelkov     Pogodbeni odnos zaključen   

  Izdelava tržnih analiz     ostalo (registracija podjetja, logistika …)

 

 

 

VRSTA POSLA

Podjetje

registracija

pridobitev licenc, certifikatov

tržna analiza

logistika

računovodstvo

zastopanje

Elea, Ljubljana

×

 

 

 

×

×

Kovinotehna MKI,d.o.o., NM

×

×

 

×

×

×

METEX Maribor

×

×

×

×

×

×

Hidroinženiring, Ljubljana

×

×

×

 

×

×

DOMEL Železniki

 

×

×

×

 

×

Iskra Zaščite Ljubljana

 

×

×

×

 

×

PROMA, Ilirska Bistrica

 

 

 

×

 

×

Tehtnica, Železniki

 

 

 

×

 

×

Sekvenator, Ljubljana

 

 

 

×

 

×

Golias, Ljubljana

 

 

 

×

 

×

Iskra Stikala, d.d.,Kranj

 

×

×

×

 

 

MU-REN, Trebnje

 

×

 

×

 

×

TEVE ELEKTRONIKA Kisovec

 

 

×

 

 

 

TEM Čatež

 

 

 

×

 

×

ROBOTINA Koper

 

 

 

×

 

×

Odeja Škofja Loka

 

×

×

×

 

×

Predilnica Litija

 

 

×

×

 

 

BETI Metlika

 

×

 

×

×

×

Komet  Metlika

 

×

 

×

×

×

LABOD Novo Mesto

 

×

×

×

 

×

ELKROJ Mozirje

 

 

 

×

 

×

Bic Ricami, Biscelia Italia

 

×

 

×

 

×

Svilanit, Kamnik

 

 

 

×

 

×

Aviotex, Kočevje

 

×

 

×

 

×

Lisca, Sevnica

 

×

 

×

 

×

NES, Ptuj

 

×

 

×

 

×

TRIKON, Kočevje

 

×

 

×

 

×

DOMEL, Železniki

 

 

×

 

 

 

Iskra Zaščite, Ljubljana

 

 

×

 

 

 

Hidroinženiring, Ljubljana

 

 

×

 

 

 

Elea, Ljubljana

 

 

×

 

 

 

Komet  Metlika

 

 

×

 

 

 

BETI, Metlika

 

 

×

 

 

 

DINO, Celje

 

 

×

 

 

 

Vinski Inštitut, Novo Mesto

 

 

×

 

 

 

Stirolab, Sežana

 

 

×

 

 

 

Perenič Boc, Ljubljana

 

 

×

 

 

 

Pro Mak, Ljubljana

 

 

 

×

 

 

Zlatarna Celje,d.d.

×

×

 

 

 

 

LIV Postojna

×

 

 

 

 

 

Biring Tamiz Kamnik

 

 

 

×

 

×

DINO Celje

 

×

×

×

 

×

Konex, Slovenske Konjice

 

 

 

×

 

 

 

Poleg navedenih podjetij letno sodelujemo še s cca 100 podjetji pri izdelavi GOST R Certifikatov in viz za Rusko Federacijo.
Letno organiziramo več tečajev ruskega jezika in raznih seminarjev o poslovanju na trgu RF.

 

 

 

 

Intervju z direktorjem podjetja M-OST d.o.o. Miranom Setnikarjem, objavljen v reviji Golf klub.(pdf)

 

Slovarček najpogostejših izrazov in fraz v RU jeziku. (pdf)